Norsk | English | Deutsch

DU HAR DINE VERDIER

 

Bruk kultur politisk

Som skaperen av et åndsverk, er det automatisk du som eier opphavsrettighetene til verket. Også når det er noe du skaper på hobbybasis, og legger ut gratis på Internett. Samtidig som du eier og fortsetter å eie rettighetene, kan du velge å dele verket inntil en viss grad og på visse betingelser du som eier kan stille.

Hvis du ønsker å forbeholde bruk av ditt åndsverk, for mennesker som deler dine grunnleggende syn og verdier, kan du publisere verket under en eller flere Creative Uncommons-lisenser. Da setter du betingelser for hvem som kan motta ditt verk, og hvordan de kan bruke det.

Creative Uncommons-publiseringslisenser

De følgende tekstene kan legges ved når du publiserer eget åndsverk. Velg en eller flere. Da setter du betingelser for hvem som kan motta ditt verk, og hvordan de kan bruke det.

Lisens 1

Du får ha og gjendele dette verket kun hvis du støtter de tradisjonelle europeiske nasjoner (stammer og folkegrupper) sin fortsatte eksistens, og legger ved hele lisensteksten ved gjendeling.

Lisens 2

Dette verket får ikke oppbevares eller gjendeles av noen del av en Staten-organisasjon.

Eksempler på hva som kan publiseres under Creative Uncommons inkluderer tekster, tegninger, bilder, video, musikk og annet.

Når du skaper og publiserer åndsverk, påvirker du samfunnet rundt deg. Det er ingen tilfeldighet at anti-patrioter er sterkt engasjert i skole og media. Andrew Breitbart sa, «Politikk er nedstrøms fra kultur.»

Takk for at du hjelper til med å styrke nasjonalistiske og tradisjonelle samfunnsverdier!

CreativeUncommons.club

 

Startet 25.06.2017 | Oppdatert: 25.06.2017 | Tekstlogoen er copyright 2017 CreativeUncommons.club, og kan bare brukes hvis du refererer tilbake til denne nettsiden.